Wskaźniki jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za okres: od 01.07.2019 do 30.09.2019
Czas usunięcia uszkodzenia: 2 godziny 48 minut
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: 6 dni 21 godzin 44 minuty