Wskaźniki jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za okres: od 01.01.2020 do 31.03.2020
Czas usunięcia uszkodzenia: 3 godziny 2 minuty
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: 7 dni 9 godzin 31 minut