Wskaźniki jakości świadczonych usług telekomunikacyjnych za okres: od 01.10.2019 do 31.12.2019
Czas usunięcia uszkodzenia: 3 godziny 9 minut
Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci: 5 dni 15 godzin 59 minut